Styrenytt april 24

Styrenytt april 24

Publisert av Gjermund Pleym Wik den 12.04.24.

På siste styremøte hadde vi invitert plassleder på Jotka oppstillingsplass for å litt informasjon om status hos dem. Ronald Pettersen fortalte at campen deres har 33 plasser og som de fleste andre har det startet med en samling vogner som har parkert sammen, inntil kommunen krever at de må innordne seg en forening - (da det er forbudt å stå parkert på fast basis et sted med campingvogn utover 2 måneder). Av fasiliteter har de to utedo og et "søppelrom" på plassen. Kommunen fulgte dette opp tidligere, men også her har de måttet overta driften selv på alt sammen.

Jotka har pr i dag ikke strømtilkobling, men er vant til å klare seg med gass- og dieselbrennere. En av sakene som styret skal følge opp er hvorvidt de ønsker strømtilkobling eller ei - som permanent løsning. da vil plassavgiften øke (i dag er den ca 1000 kr i året). Det er derimot ikke bare enkelt da en må koble seg til hytteforeningen sitt anlegg og derav betale anleggsbidrag. Prisen i dag er angitt til minimum 240 000, evt opp mot 640 000, men dette er en sum styret tror vi kan forhandle nærmere på. Enn så lenge vil Jotka innkalle til et plassmøte hvor styret også inviteres med for å få avklart om det er stemning for dette evt andre ting.

For Silis har styret vært i mye dialog med Kautokeino kommune og Finnmarkseiendommen, angående tilkobling til skuterløype. Å få koble seg til en skooterløype er en litt omstendig prosess, da saken må utredes nøye og sendes på høring til mange ulike instanser. Det er neppe aktuelt at den saken blir ferdig behandlet ferdig til neste sesong, og da anbefales alle som holder til på Silis å sende inn søknad om skuterdispensasjon i oktober - som bør gjelde f eks fra januar og til mai 2025. Vi tror at når nærmere 80 disp-søknader kommer inn til kommunen - vil de selv motiveres til å få fortgang på en varig løsning som en slik tilkobling vil utgjøre. Det er også søk tom å få etablert en bru over elva, for å kjøre skispor langs. Det er nemlig ikke tillatt å oppgradere løyper for motorferdsel - derfor er det skiløypa som trenger en trygg og sikker kryssing av elva. Selvsagt kan det hende løypa av og til må tråkkes med snøskuter, derfor må brua også tåle at snøskuter kjøres på denne.

For Sarves er det plassmøte allerede mandag førstkommende - på RIL huset i Rafsbotn. Flere saker står på agendaen, herunder valg av plassleder, det kal informeres om rutiner vedrørende brøyting og strøm, parkeringsplassen med videre. 

Som en oppsummering for plassene er det ønskelig at facebooksidene kan benyttes til å spre positive budskap, som orienteringer om aktiviteter og liknende. De som har spørsmål eller kritikk til styret ønskes det at de sender dette pr mail. Facebooksiden skal i størst mulig grad benyttes til å bygge opp bolyst på plassene, noe kritikk og nedsnakkinger ikke bygger opp under.

Styret har vurdert at det kan være hensiktsmessig at vi informerer på sosiale medier om når hovedfakturaer sendes ut - slik at alle kan følge litt ekstra med i innbokser/ søppelmapper, osv.

Tidligere har vi også informert om at foreningen er 40 år i år - hvordan bør vi så feire oss selv? Her tar styret gjerne imot innspill fra alle medlemmer. Noen forlag går hittil på å lage en åpen dag hvor andre kan få komme og besøk campene våre og se hvordan vi har det. Kanskje noen kan åpne vogn og spikertelt så andre kan se hvor trivelig vi kan ha det på plassene også. Det er et mål at plassene skal være fullbookede hele tiden. da kan vi også invitere til sosiale treff overfor de andre oppstillingsplassene, kanskje litt på rundgang, så de som bor på Silis og Jotka kan besøke Sarves, osv. Melding til styret kan gjøres til det enkelte styremedlem, evt på mailen vår.

Som en siste ting har Finnmark og Troms fått tilslaget på å arrangere Nordisk Caravan Treff i 2027. Dette blir i juli på Setermoen (Bardu kommune). Det er ønskelig med å tilrettelegge for minst 400 ekvipasjer, men sist dette ble avholdt var det snakk om nærmere 1200 vogner og bobiler. Det skal settes ned en arbeidsgruppe til dette og de som har lyst til å bidra kan få kontaktinformasjon til de rette for dette. Det er flere områder som trenger "arbeidsgrupper", herunder infrastruktur (legge ut strøm og måle opp plasser), matansvarlig  (mange skal kunne forpleies), renholdsansvarlig (Barduhallen blir sanitæranlegg med dusj og toaletter), festansvarlig (skal være live musikk og loddtrekninger hver kveld) og Barne- og ungdomsansvarlig (aktiviteter). Arrangementet er tenkt å vare i 4-5 dager og flere turer kan arrangeres, som f eks til Senja, Polar Zoo, Polarbadet og ikke minst krigshistorie rundt slaget om Narvik, osv. De som kan tenke seg å kombinere ferie og en innsats for foreningen til Bardu den sommeren kan ta kontakt med oss i styret - sist gang mottok hvert lokallag nærmere 40 000 kroner for innsatsen (overskuddet deles).